cēng
быр, дыр, ду, зу, т. б. еліктеуіш сөздер міндетін атқарады

噌的一声,火柴划着了 — сіріңке ду етіп жана жөнелді

麻雀噌的一声飞上房 — торғай быр етіп төбеге ұшып шықты


汉哈简明辞典 (Қытайша-қазақша қысқаша сөзді). 2014.

Look at other dictionaries:

 • — 拼音: ceng 解释: 申斥、 叱责。 如: “我被他噌了一顿。 ”ㄔㄥchngㄘㄥˇtsng  噌 拼音: cheng 解释: 见“噌吰”条。 ㄘㄥtsngㄘㄥˇtsng  噌 拼音: ceng3 解释: 决裂。 如: “他们俩人说噌了。 ”ㄔㄥchngㄘㄥtsng …   Taiwan national language dictionary

 • — I chēng ㄔㄥ 〔《廣韻》楚耕切, 平耕, 初。 〕 見“ ”。 II cēng ㄘㄥ 〔《集韻》慈陵切, 平蒸, 從。 〕 1.見“ ”。 2.方言。 叱責。 張天翼 《寶葫蘆的秘密》九: “我嘴裏雖然噌他, 我心裏可覺着它的話對。” 3.象聲詞。 老舍 《二馬》第三段三: “噌 …   Big Chineese Encyclopedy

 • — 拼音:ceng 申斥﹑叱責。 如: “我被他噌了一頓。” ㄔㄥchngㄘㄥˇtsng  拼音:cheng 見“噌吰”條。 ㄘㄥtsngㄘㄥˇtsng  拼音:ceng3 決裂。 如: “他們倆人說噌了。” ㄔㄥchngㄘㄥtsng …   Taiwan traditional national language dictionary

 • — I cēng [方]∶叱责, 斥责 [reproach; scold]。 如: 爸爸噌了他一顿 II cēng (1) 多以形容带动周围空气而起的声音 [hiss]。 如: 麻雀噌的一声飞上房 (2) 另见chēng III chēng 另见cēng …   Advanced Chinese dictionary

 • — cēng (1) ㄘㄥˉ (2) 象声词: ~的一声, 火柴划着了。 (3) 郑码: JULK, U: 564C, GBK: E0E1 (4) 笔画数: 15, 部首: 口, 笔顺编号: 251432524312511 …   International standard chinese characters dictionary

 • 噌嘆 — (噌嘆, 噌叹) 高聲嘆息。 《隸續‧嚴訢碑》: “咨嗟痛兮, 嗚呼悲傷, 故著名誄, 噌嘆歔欷!” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噌叹 — (噌嘆, 噌叹) 高聲嘆息。 《隸續‧嚴訢碑》: “咨嗟痛兮, 嗚呼悲傷, 故著名誄, 噌嘆歔欷!” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噌吰 — 象聲詞。 多用以形容鐘鼓聲。 《文選‧司馬相如<長門賦>》: “擠玉戶以撼金鋪兮, 聲噌吰而似鍾音。” 李善 注: “噌吰, 聲也。” 宋 蘇軾 《石鐘山記》: “余方心動欲還, 而大聲發於水上, 噌吰如鐘鼓不絕。” 清 趙翼 《同北墅漱田觀西洋樂器》詩: “噌吰無射鐘, 嘹喨蕤賓鐵。” 清 黃景仁 《退潭舟夜雷雨》詩: “我舟忽爾移斷岸, 噌吰水石聲交加。” …   Big Chineese Encyclopedy

 • 噌吰 — I cēnghóng [be loud and clear; resonant; sonorous] 形容钟声洪亮 而大声发于水上, 噌吰如钟鼓不绝。 宋· 苏轼《石钟山记》 II chēnghóng [sounds indicative of the bells or drums] 多以形容钟鼓声 而大声发于水上, 噌吰如钟鼓不绝。 苏轼《石钟山记》 …   Advanced Chinese dictionary

 • 噌吰 — 拼音: cheng hong2 解释: 声音壮阔的样子。 文选·司马相如·长门赋: “挤王户以撼金铺兮, 声噌吰而似钟音。 ” …   Taiwan national language dictionary

 • 噌吰 — 拼音:cheng hong2 聲音壯闊的樣子。 文選·司馬相如·長門賦: “擠王戶以撼金鋪兮, 聲噌吰而似鐘音。” …   Taiwan traditional national language dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”

We are using cookies for the best presentation of our site. Continuing to use this site, you agree with this.